Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. - Mike Krzyzewski

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. - Napoleon Hil

V jednoduchosti je krása.

V jednoduchosti je síla.  - Safri

Intelektuál je člověk,který vyjadřuje prosté věci složitým způsobem; umělec je člověk vyjadřující složité věci jednoduše. – Charles Bukowski